Argumentenkaart om encryptiedebat te versterken

Wij hebben in samenwerking met AMS-IX, een van de grootste internetknooppunten ter wereld, en ECP, platform voor de InformatieSamenleving, een neutrale overzichtskaart gemaakt met alle voor- en tegenargumenten voor een wettelijke ontsleutelingsverplichting voor bedrijven als Whatsapp, iMessage en Telegram (over-the-top diensten). Politici en opniemakers kunnen zich met behulp van de neutrale kaart gedegen inlezen en een standpunt vormen over deze moeilijke kwestie.

Partijen als Whatsapp, iMessage en Telegram gebruiken end-to-end encryptie om communicatie tussen gebruikers op hun platform te beveiligen en kunnen daardoor ook zelf de communicatie op hun platform niet lezen. Opsporings- en veiligheidsdiensten zouden dit graag anders zien. Zij willen de mogelijkheid hebben om verkeer te kunnen tappen wanneer er vermoeden is van communicatieverkeer tussen criminelen. In het voorjaar van dit jaar is er door het ministerie van Veiligheid en Justitie een kamerbrief gepubliceerd waarin zij zeggen de zaak te onderzoeken.

In diverse kennissessies waar diverse overheidsorganisaties, academici, NGO’s en bedrijven aan deelnamen is er een zo compleet mogelijk beeld geschetst van alle argumenten rond dit thema. Iedereen kan de kaart downloaden, lezen en de argumenten in de kaart zelf wegen om een standpunt te bepalen.

Peter van Burgel, de CEO van AMS-IX vertelt: “De digitalisering is een ontwikkeling die invloed heeft op alle aspecten van onze samenleving en het is daarom van groot belang dat we goed publiek debat voeren over hoe we willen dat onze digitale samenleving eruitziet. Dat is best een uitdaging, want het gaat vaak over complexe materie en niet iedereen beschikt over dezelfde inhoudelijke kennis. Hulpmiddelen als deze Argumentenkaart moeten ervoor zorgen dat het voor iedereen duidelijk en begrijpelijk is waar het debat over gaat, zodat iedereen vanuit dezelfde basis kan meepraten.

Je kunt de Argumentenkaart Inperking versleuteling hier bekijken en downloaden.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met onze Senior Digitaal Simone Halink.