Argumentenkaart: bronscheiden of nascheiden van kunststof verpakkingsafval?

In veel gemeenten is de wijze van scheiden van kunststof verpakkingsafval een belangrijk vraagstuk. De opties hierbij zijn ‘bronscheiden’ of ‘nascheiden’ en de vraag is natuurlijk: wat verdient de voorkeur? Om gemeenten te helpen een onderbouwde keuze te maken, werd in opdracht van het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval in 2016 al een Argumentenkaart ontwikkeld. Met experts uit het werkveld zijn alle voor- en tegenargumenten verzameld en in beeld gebracht vanuit het oogpunt van individuele gemeenten. Inmiddels heeft de kaart een update gekregen en hebben we de kaart doorklikbaar gemaakt.

Optiekaart

Om argumenten vóór of tegen het te beargumenteren onderwerp te kunnen geven, moet er een eenduidig begrip over bestaan. De ‘optiekaart’ legt uit wat wordt verstaan onder ‘bronscheiding’ en ‘nascheiding’ van kunststof verpakkingsafval, blik en drinkpakken, de opties die in deze Argumentenkaart worden vergeleken. Het gaat hier niet over het nascheiden van andere afvalstromen zoals glas, papier, gft en textiel. Voor deze stromen bestaan wettelijke, financiële of praktische redenen om te bronscheiden.

Argumentenkaart

De Argumentenkaart is de kaart waarop alle relevante argumenten vóór en tegen bron- en nascheiden van kunststof, blik en drinkpakken  staan beschreven. De Argumentenkaart kent geen zwaarte toe aan de argumenten. Dit is geheel aan de lezer. Het kan immers per gemeente verschillen hoe belangrijk bepaalde argumenten zijn.

Hoe werkt de interactieve kaart?

Per thema (milieu, principes, uitvoering en financiën) zijn argumenten voor en tegen te vinden voor zowel bron- als nascheiding van kunststof, blik en drinkpakken. De argumenten per thema zijn op te roepen door het desbetreffende thema te kiezen. Daarnaast is informatie over ‘overig afval’ op te roepen in de Argumentenkaart.

Open de optiekaart in een nieuw venster

Open de argumentenkaart in een nieuw venster