Argumenten voor en tegen online platforms zoals Airbnb en Peerby

Wat zijn de argumenten voor en tegen online platforms? Wat kan de opkomst van online platforms voor een land betekenen, bijvoorbeeld voor wat betreft de innovatie, de wet- en regelgeving en het milieu? Wat zijn de argumenten voor en tegen de platformeconomie vanuit het perspectief van belanghebbenden, zoals gebruikers en toezichthouders?

Op online platforms komen vraag naar en aanbod van diverse producten en diensten bij elkaar. Er is sprake van tweezijdig verkeer, waarbij aanbieders van producten en diensten ook gebruikers kunnen zijn, en andersom. Het aantal online platforms is de afgelopen jaren fors toegenomen. Voorbeelden van deze platforms zijn Uber, Snappcar, Thuisafgehaald. De opkomst van de platformeconomie is een interessante ontwikkeling, maar er zijn weinig analyses van de gevolgen van de platformeconomie. Tegelijkertijd dringen vragen op vanuit onder andere de spelers in de betrokken sectoren, politiek en toezichthouders. Daarom heeft De Argumentenfabriek, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de argumentatie rond de platformeconomie in kaart gebracht. De Argumentenkaarten die we hebben gemaakt zijn het resultaat van een aantal denksessies met deskundigen.

Platforms zijn niet alleen binnen landsgrenzen actief en opereren vaak ook internationaal. Voor een helder debat over de platformeconomie, ook buiten Nederland, zijn de Argumentenkaarten in het Nederlands en Engels beschikbaar.

 

De Argumentenkaarten over de platformeconomie zijn hier te downloaden:

Argumentenkaart platformeconomie algemeen
Argumentenkaart platformeconomie belanghebbenden
Argument Map Platform Economy
Argument Map Platform Economy Stakeholders