Anders leren, anders kijken, anders doen

Complexere zorgvragen, technologische ontwikkelingen, de recente decentralisaties en de toenemende rol van mantelzorgers en vrijwilligers. Deze veranderingen vragen veel van de kennis en kunde van professionals én burgers.

undefined

Het toerusten van deze groepen staat centraal in het advies ‘Anders kijken, anders leren, anders doen: grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn - in het digitale tijdperk’, dat de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen van het Zorginstituut donderdag 17 november overhandigde aan minister Jet Bussemaker van OCW en aan Kees van der Burg, DG langdurige Zorg van VWS namens minister Schippers.

De inhoud van het advies is ook gepubliceerd op een daarvoor speciaal ontwikkelde website Opleiden voor 2030. De website laat de acht samenhangende hoofdlijnen in een diamant zien. Door de facetten aan te klikken worden de inhoud van het advies, het inspiratiedocument met de twee leerpraktijken Jeugd en Ouderen, de Grootfamilie en de illustratieve praktijken uit de broedplaatsen, ontsloten.