Alternatieve opties voor vermogensopbouw

De detailhandel, horeca-, uitzendĀ­- en schoonmaaksector kennen een flexibele arbeidsmarkt en een hoge arbeidsmobiliteit. Het uitvoeren van de huidige pensioenregeling kost relatief veel geld, terwijl het opgebouwde pensioen van mensen laag is.

De brancheorganisaties van de vier sectoren (KHN, OSB, RND, NBBU en ABU) slaan de handen ineen hoe om te gaan met dit vraagstuk. De Argumentenfabriek begeleidt hen in een gezamenlijk project waarin we zoeken naar alternatieve opties voor vermogensopbouw. We beargumenteren de hoofdkeuzes die hierbij gemaakt moeten worden, vanuit het perspectief van de werknemer. Eind van het jaar verwachten we de argumenten in kaart te hebben gebracht.

Lees het persbericht van de vijf brancheorganisaties hier.