Actiekaarten helpen bij de aanpak rond hepatitis in Amsterdam

Welke acties nemen we gezamenlijk om de aanpak rond hepatitis B en C zo goed mogelijk vorm te geven? Dat was het vertrekpunt voor de GGD Amsterdam en een breed scala aan zorgpartners zoals huisartsen, ziekenhuizen, patiëntenverenigingen, onderzoekers en Soa aids Nederland. Alle in de regio betrokken partijen formuleerden onder leiding van De Argumentenfabriek doelstellingen en vertaalden die tijdens vijf denksessies met circa 50 betrokkenen in een uitgebreid pakket aan maatregelen.

undefined

 

De doelstellingen zijn gegroepeerd rond de vijf doelen bewustwording, preventie, opsporing, behandeling en zorg en positieve gezondheid. Zo is een doelstelling ‘we zorgen ervoor dat patiënten de zorg krijgen die ze nodig hebben’. Een bijbehorende actie is: hepatitisbehandelcentra organiseren sessies om kennis te delen over therapietrouw rond hepatitis B’.  En voor ‘bewustwording’ is een actie: GGD en Soa Aids Nederland organiseren scholing voor medewerkers van de soa-poli en hepatitisbehandelcentra.

Actiekaart per doelgroep
Om de acties toe te spitsen, hebben we voor de drie doelgroepen mannen die seks hebben met mannen, migranten en druggebruikers verschillende Actiekaarten gemaakt. Op deze kaarten staan ook de acties die voor iedereen gelden. De Doelstellingenkaart en Actiekaarten staan op de website van de GGD Amsterdam.