Aandacht voor het jonge kind

In zijn nieuwste column voor de Volkskrant vraagt Frank Kalshoven aandacht voor het funderende onderwijs. Hij legt uit waarom zowel Samsons voorstel om de schoolleeftijd te verlagen als het herzien van het curriculum voor het basisonderwijs, goede ideeën zijn.

'In het leren bouwen kennis, kunde en vaardigheden op elkaar voort. Ze zijn complementair. Om aan het einde van het funderend onderwijs hiervan een lekkere verzameling te hebben, helpt het enorm als de basis op orde is.'

Lees de rest van Franks column in de Volkskrant van 14 februari, voorop het economiekatern.