De Omgevingswet als kans voor een gezondere leefomgeving woensdag 19 september 2018
Welke kansen biedt de Omgevingswet voor de organisatie Jongeren Op Gezond Gewicht? Deze vraag beantwoordden deskundigen tijdens drie denksessies onder leiding van Dries Bartelink en Marit Lüschen van De Argumentenfabriek.
Lees meer
Huwelijk opbreken of huwelijk in stand houden? vrijdag 14 september 2018
Scheiden of blijven? Een intens moeilijke en zeer complexe beslissing. Onze Argumentenkaart, gemaakt in opdracht van de Volkskrant in 2008, helpt mensen om hier helder over na te denken.
Lees meer
Belangenhebbendenkaart Huisvestingsverordening Holland Rijnland dinsdag 11 september 2018
Wat vinden mensen belangrijk bij de verdeling van sociale huurwoningen in de regio Holland Rijnland? Holland Rijnland, samenwerkingsorgaan van veertien gemeenten, ging hierover in gesprek met een brede groep belanghebbenden, van woningzoekende, corporatie tot zorginstelling en gemeente.
Lees meer
Wat betekent Sociale Innovatie voor de wereldwijde uitzendbranche? maandag 10 september 2018
De internationale uitzendbranche wil blijven vernieuwen. De World Employment Confederation (WEC), waarin nationale brancheorganisaties en grote uitzendorganisaties zijn vertegenwoordigd, vroeg ons daarom mee te helpen denken over sociale innovatie.
Lees meer
Vanuit welke werkhoudingen willen wij werken om de verbeterdoelen van de Omgevingswet te realiseren? maandag 10 september 2018
Deze kaart is een eerste aanzet tot een Cultuurkaart voor provincies en gemeenten. Met hulp van deze kernwaarden en werkhoudingen zijn ambtenaren van gemeenten en provincies in staat de verbeterdoelen van de Omgevingswet te bereiken.
Lees meer
Beter beleid en minder protest door inzicht in waarden woensdag 5 september 2018
De emoties van burgers over het afvalbeleid van gemeenten kunnen hoog oplopen. Inzicht in welke waarden hierachter liggen helpt bij het begrijpen waarom.
Lees meer
Meer dan zestig denksessies over de toekomst van de huisartsenzorg woensdag 29 augustus 2018
Ruim twaalfhonderd huisartsen (in wording) gaan in september met elkaar in gesprek over hun toekomstige kerntaken en kernwaarden. En eind oktober ontvangen alle circa elfduizend huisartsen een enquête om zich uit te spreken. Op de website van het landelijke project “Toekomst Huisartsenzorg” staat nu alle informatie bij elkaar over de doelen, de aanpak en het verloop van het denktraject. Huisartsen kunnen zich op deze website ook aanmelden voor deelname aan een denksessie.
Lees meer
Wat zijn de voor- en tegenargumenten van genetisch gemodificeerde gewassen? dinsdag 31 juli 2018
Onlangs besloot het Europese Hof van Justitie dat heel gerichte gentechniek onder genetische manipulatie valt, waardoor technieken wegvallen waarmee gewassen kunnen worden aangepast. Zonde, vinden sommigen omdat deze kansen bieden voor een duurzame landbouw. Anderen vinden het juist goed om voorzichtig om te gaan met het aanpassen van DNA van planten, omdat het risicovol kan zijn voor de consument.
Lees meer
De Waardenkaart Mobiliteit als hulpmiddel bij beleid maandag 23 juli 2018
Hij is er dan toch echt: de Noord/Zuidlijn. Het Amsterdamse bouwproject is bepaald niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Voorafgaand aan de besluitvorming over soortgelijke mobiliteitsprojecten, raden we aan om de Waardenkaart Mobiliteit er eens bij te pakken.
Lees meer