Een hogere rekenrente is niet knettergek donderdag 17 oktober 2019
"Het offensief tegen de lage rekenrente is nu echt begonnen", zo schrijft onze Robin Fransman vandaag in zijn blog op ESB.nu. "In een brief van veertig ‘prominenten’ is de openingsaanval ingezet. De rekenrente moet hoger, was de oproep".
Lees meer
Onderzoeksrapport: Nederlandse kapitaalmarkt heeft baat bij Brexit, in welke vorm dan ook woensdag 16 oktober 2019
Door de aanhoudende onduidelijkheid rondom Brexit zijn de gevolgen nog altijd moeilijk in te schatten. In opdracht van Stichting Capital Amsterdam heeft De Argumentenfabriek -specifiek voor de Nederlandse kapitaalmarkt- een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen ervan.
Lees meer
Pilots voor de energietransitie dinsdag 15 oktober 2019
Hoe werken we als gemeente naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving in 2050? Dat is een vraag die bij veel gemeenten leeft. Het doel is helder, maar met welke concrete stappen we daar komen vaak nog niet.
Lees meer
De Denktank Toekomst van de Woningmarkt gaat van start vrijdag 11 oktober 2019
De Nederlandse woningmarkt kraakt en schuurt. Verbeteringen zijn vaak gericht op korte termijn en hebben negatieve bijeffecten. Dit kan beter! Met de Denktank Toekomst van de Woningmarkt verkennen wij de fundamentele doelen van een gezonde toekomstige woningmarkt. Vanuit hier redeneren we terug: wat zegt dit over keuzes op kortere termijn?
Lees meer
Seminar: ‘De kunst van bereikbaarheid’ donderdag 10 oktober 2019
‘Duurzame mobiliteit en woningbouw’ waren het thema van het seminar ‘De kunst van bereikbaarheid’, dat op donderdag 3 oktober plaatsvond op de Tech Campus van het ROC Midden-Nederland in Nieuwegein. De bijeenkomst werd georganiseerd door de VNG Utrecht, Bouwend Nederland, de gemeente Utrecht, MKB Nederland Midden en VNO-NCW – provincie Utrecht.
Lees meer
Oproep: We zoeken nog enkele Statenleden om mee te denken over hun rol bij een Regionale Energiestrategie! dinsdag 8 oktober 2019
Welke rol hebben Statenleden bij het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES) in hun regio? En wat houdt zo’n RES eigenlijk in? Om Statenleden een praktische handreiking te bieden bij het vervullen van hun rol en het versterken van hun positie, zijn Statenlid.Nu en De Argumentenfabriek op zoek naar provinciale experts die hierover mee willen denken. We zoeken Statenleden, griffiers, en provincieambtenaren die deel willen nemen aan een denksessie onder leiding van De Argumentenfabriek. Wil jij of je collega meedoen? Geef je dan snel op.
Lees meer
Goed boeren kunnen boeren niet alleen dinsdag 8 oktober 2019
Gisteren presenteerde de Taskforce Verdienvermogen zijn rapport onder de titel ‘Goed boeren kunnen boeren niet alleen’. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaf negen deskundigen onder leiding van voorzitter Hester Maij de opdracht na te denken over hoe boeren een succesvolle overstap kunnen maken naar kringlooplandbouw.
Lees meer
Strategie Onderwijsgroep Amersfoort in de maak vrijdag 4 oktober 2019
Hoe pareren we het dreigende lerarentekort? Op welke manier gaan we gebruik maken van ict om het onderwijs te verbeteren? En wat bedoelen we eigenlijk precies als we zeggen dat we streven naar een nog hogere kwaliteit van onderwijs?
Lees meer
Enquête onder 700 medewerkers van het Clusius College vrijdag 4 oktober 2019
We ondersteunen het Clusius College, een groen vmbo en mbo in Noord-Holland, bij het aanscherpen van hun visie. De visie beschrijft hoe het Clusius in de wereld wil staan en welke richting het op wil de komende vier jaar.
Lees meer