Humaner schuldbeleid brengt welvaartswinst maandag 12 augustus 2019
“De huidige manier van omgaan met problematische schulden van huishoudens leidt tot grootschalige welvaarts- en welzijnsverliezen.”, zo stelt Robin Fransman, onze Chef Financiële Sector. Robin zegt verder dat de incrementele aanpak van het kabinet, gericht op het voorkomen een schuldenoploop onvoldoende lijkt te helpen. Hij pleit daarom voor een herontwerp van het systeem.
Lees meer
RES-kaarten geactualiseerd op basis van Klimaatakkoord donderdag 18 juli 2019
Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord. In dit akkoord is bepaald dat gemeenten, provincies en waterschappen zes maanden extra krijgen om Regionale Energie Strategieën (RES’sen) op te stellen. Concreet betekent dit dat de partijen uiterlijk 1 juni 2020 een concept-RES dienen op te leveren en uiterlijk 1 maart 2021 een definitieve versie van de RES. De Argumentenfabriek heeft de begin juni 2019 gepresenteerde RES-kaarten geactualiseerd op basis van deze nieuwe informatie.
Lees meer
Strategisch positie kiezen in de energietransitie vrijdag 12 juli 2019
“Met de energietransitie begeven we ons op onbekend terrein. En dat betekent dat we, al werkend naar oplossingen, op zoek moeten naar een nieuwe balans, nieuwe wetten en regels, een passende rol,” zegt wethouder Senna Munnikendam van de gemeente Zaanstad. Welke strategische rollen wil je als gemeente innemen in de energietransitie? Wat valt er te kiezen? En hoe kun je hier gestructureerd over nadenken? Tien gemeenten – Assen, Bronckhorst, Enschede, Hilversum, Nijmegen, Schiedam, Tilburg, Venlo, Westland en Zaanstad – bundelden hun denkkracht om deze vraagstukken samen met De Argumentenfabriek te doorgronden.
Lees meer
Negen schrap- en verbeterpunten die de mondzorg (ont)regelen maandag 1 juli 2019
Welke administratieve handelingen en beleidsmaatregelen willen we schrappen of verbeteren? Over deze vraag dachten tandartsen na tijdens drie schrap- en verbetersessies, onder begeleiding van Stichting (Ont)Regel de Zorg. Het resultaat mag er zijn. Op vrijdag 28 juni overhandigde Kees Wessels negen concrete schrap- en verbeterpunten aan Wolter Brands, voorzitter van KNMT.
Lees meer
Kinderartsen aan de slag met (Ont)Regelen donderdag 27 juni 2019
Twee kinderartsen in opleiding die dagelijks ervaren hoeveel tijd zij besteden aan administratie vinden dat het hoog tijd is om te (Ont)Regelen. Serge Prop en Caro Theunissen organiseerden daarom tijdens het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging van Kinderartsen (NVK) een symposium om hun collega’s in beweging te krijgen. Met succes. In een aanvankelijk sceptische zaal was maar liefst 75 procent van de aanwezigen na afloop overtuigd zelf in staat te zijn om te ontregelen.
Lees meer
Commissie-Borstlap zoekt mee- en tegendenkers vrijdag 21 juni 2019
Directeur Frank Kalshoven van De Argumentenfabriek is lid van de commissie. Hij legt uit wat de commissie doet.
Lees meer
Onbekend maakt onbemind? donderdag 20 juni 2019
Helder denken over opschaling via het Zorg- en Veiligheidshuis
Lees meer
Nieuwe vormgeving Argumentenfabriek dinsdag 18 juni 2019
Helder visualiseren van complexe vraagstukken, onze vormgevers doen niets anders. Nu hebben we onze stijl opgefrist: met illustraties, nieuwe frisse kleuren en meer lettertypes. Met een fraai resultaat, al zeggen we het zelf.
Lees meer
Rollen van raadsleden bij een Regionale Energiestrategie vrijdag 14 juni 2019
Wat komt er met de Regionale Energiestrategie (RES) op gemeenten en gemeenteraadsleden af? Gemeenten, provincies en waterschappen worden immers verantwoordelijk om in de regio een RES op te stellen. Maar wat houdt zo’n RES eigenlijk in? Wie zijn erbij betrokken? En welke rollen hebben gemeenteraadsleden hierbij? De Argumentenfabriek maakte drie handige overzichtskaarten om betrokkenen antwoorden te geven op deze vragen.
Lees meer