Tips voor online voorzitters maandag 30 maart 2020
Hoe leid je een online vergadering? Na twee weken thuiswerken heeft iedereen de techniek van videoconferentieprogramma’s als Zoom, Teams, Skype wel onder de knie.
Lees meer
Helder denken in crisistijd donderdag 19 maart 2020
Hoe krijg ik grip op de overvloed aan informatie over de coronacrisis? Hoe maakt mijn organisatie snel en tegelijk weloverwogen keuzes over noodscenario’s? Hoe anticipeer ik op de gevolgen van de coronacrisis? Hoe voorkom ik dat ik in alle hectiek belangrijke zaken verkeerd inschat? Hoe zorg ik dat mijn medewerkers vanuit huis productief blijven? De Argumentenfabriek is opgericht om mensen en organisaties helder te laten denken. En dat blijven we doen. Juist nu.
Lees meer
Nieuwe visie in nieuw jasje maandag 16 maart 2020
Afgelopen najaar hebben we het Clusius College geholpen bij het aanscherpen van hun visie. In vier denksessies hebben we met een kerngroep van medewerkers en directie nagedacht over de belangrijkste kernwaarden van het Clusius. En, wat hun visie is op hun onderwijs, organisatie en cultuur.
Lees meer
Digitale rechten zijn ook mensenrechten maandag 16 maart 2020
Toenemend gebruik van gezichtsherkenning door de politie, giganten als Google en Facebook die vechten om de informatie van gebruikers: worden de digitale rechten van burgers wel voldoende beschermd? Het Digital Freedom Fund (DFF) is een organisatie die Europese partners ondersteunt in het bevorderen van digitale rechten. Onlangs hield DFF een bijeenkomst in Berlijn, waar zij samen met haar netwerk nieuwe thema’s en prioriteiten rond digitale rechten in kaart bracht.
Lees meer
Hoe kan een mentaal droombeeld van de samenleving eruit zien? zondag 15 maart 2020
Een samenleving waarin ieder mens tot volle bloei kan komen. Probeer je dat eens voor te stellen. Wat vergt dat van de manier waarop we onze samenleving inrichten? Wat willen we eigenlijk als we zeggen dat we de mentale kracht van de samenleving willen vergroten? Welke doelen moeten we ons stellen om mensen mentaal te doen floreren? Hoe ziet een mentaal droombeeld van de samenleving eruit?
Lees meer
Wat vinden klanten van onze cultuur? zondag 15 maart 2020
2020 is voor ons het Jaar van de Samenwerking. Tijd dus voor een evaluatie van onze manier van samenwerken, zowel intern als extern. We zijn hieraan begonnen in een denksessie met onze klanten. Want wie anders dan onze klanten kunnen beter beoordelen wat er goed gaat? En wat er beter kan?
Lees meer
Hoe gaan we om met de Corona-uitbraak? vrijdag 13 maart 2020
Het corona-virus en de beleidsreacties waarmee overheden grip proberen te krijgen op de uitbraak, krijgen een steeds grotere impact op de wereld, op Nederland, op onze klanten, op De Argumentenfabriek en De Denkacademie. Een groot deel van ons werk bestaat immers uit het bij elkaar brengen van groepen mensen, om samen na te denken of om een training te geven. Hoe gaan wij om met corona?
Lees meer
Deltion College: Wat doen we met de ict? donderdag 12 maart 2020
Wat betekent de nieuwe onderwijsvisie van het ROC Deltion College voor hun digitale onderwijsvoorzieningen? Moeten deze worden aangepast of kan alles blijven zoals het is? Om te weten hoe de gebruikers hierover denken vroeg het Deltion College ons denksessies met studenten, docenten, ondersteuners en externen te begeleiden.
Lees meer
Fabriekswerk: Het onderwijs helpen met hun strategische vragen woensdag 11 maart 2020
Van basisschool tot universiteit: onderwijsinstellingen werken vanuit strategische plannen. Hierin bepalen ze punten waar ze (extra) op inzetten. Vaak worden deze punten door de ‘buitenwereld’ geïnspireerd. Dan wil de instelling een antwoord bieden op ontwikkelingen in de samenleving. Zoals bijvoorbeeld: de roep om kansengelijkheid voor alle leerlingen en studenten of de vraag naar volwasseneneducatie in het kader van Leven Lang Ontwikkelen. Maar ook de ‘binnenwereld’ kan inspireren tot strategische punten, zoals medewerkers met een passie voor internationalisering of een ambitie voor brede ontwikkeling van leerlingen en studenten.
Lees meer