Interactieve Waardenkaart van de Nederlandse gezondheidszorg donderdag 17 januari 2019
Zorg raakt ons allemaal. Hoe we dat hebben geregeld in Nederland vinden we dan ook erg belangrijk. Maar wat zijn de onderliggende waarden op basis waarvan we debatteren over vragen in de zorg en uiteindelijk beslissingen nemen? De Waardenkaart die Platform Zó werkt de zorg maakte in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland kun je nu interactief gebruiken in hun app.
Lees meer
Geslaagde gespreksdag over zonneparken Schagen dinsdag 15 januari 2019
Een drukte van jewelste in Schagen afgelopen zaterdag. Een brede groep, van burgers, agrariërs en initiatiefnemers tot raadsleden en belangenorganisaties zoals voor landschap en natuur; allemaal aanwezig op hun vrije zaterdag om te praten over argumenten voor en tegen de aanleg van zonneparken in de gemeente Schagen. We mochten de betrokken aanwezigen helpen bij het nadenken hierover en vroegen hen wat zij belangrijke uitgangspunten vinden voor het nieuw op te stellen beleidskader van de gemeente voor zonneparken.
Lees meer
Hoe het mkb circulair kan worden maandag 14 januari 2019
Tijdens de week van de circulaire economie staan we stil bij hoe we in Nederland meer circulair kunnen ondernemen. Wat betekent circulaire economie eigenlijk? En hoe kan jouw bedrijf er mee aan de slag? Welke principes spelen hierbij een rol? Welke voor- en nadelen zijn hieraan verbonden?
Lees meer
Zó werkt de huisartsenzorg: nu actueel en voor iedereen vrij beschikbaar donderdag 10 januari 2019
Eind vorig jaar hebben we met Platform Zó werkt de zorg de inhoud uit Zó werkt de huisartsenzorg in de Zó werkt de zorg-app geactualiseerd. Het ging hierbij om feitelijke informatie die niet meer actueel was. Vanaf vandaag kun je de meest actuele informatie over de huisartsenzorg vinden in de Zó werkt de zorg-app, onder ‘specials’. De visualisaties met informatie zijn voor iedereen beschikbaar en makkelijk deelbaar.
Lees meer
“Er moet een nieuwe balans tussen de publieke belangen worden gevonden” vrijdag 21 december 2018
Beleid over de toekomst van de luchtvaart in Nederland is complex; er spelen allerlei belangen van uiteenlopende betrokken partijen, en bovendien moeten we blijven nadenken over veiligheid en het klimaat. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom via analyses en maatschappelijke gesprekken onderzocht welke thema’s van belang zijn voor de toekomst van luchtvaart en welke vragen hieruit voortkomen. De uitkomst, een bloemlezing van beleidsvragen, geeft de reikwijdte van de verkenning weer en wordt door het ministerie gebruikt voor het opstellen van de Luchtvaartnota in het voorjaar.
Lees meer
De psychologische blunders van 2018 woensdag 19 december 2018
Of je nou minister van Buitenlandse zaken bent of een prijsbewuste consument op zoek naar een zorgverzekering; een denkfout heb je zo gemaakt. De meeste mensen nemen selectief waar en gunnen zichzelf vaak te weinig tijd om na te denken over een probleem; ze reduceren een ingewikkeld onderwerp tot een simpele en behapbare kwestie. Heel menselijk, maar niet altijd verstandig.
Lees meer
Hoe kunnen we de zorg blijvend (ont)regelen? dinsdag 18 december 2018
Hoe komt het eigenlijk dat er zoveel regeldruk in de zorg bestaat? Waar zitten de knelpunten? En welke partijen spelen hierbij een rol? En vooral: hoe kunnen we het oplossen? Kees Kraaijeveld is van begin af aan nauw betrokken bij de beweging van (Ont)Regel de Zorg en leidde talloze schrapsessies. Hij zet alle lessen die zijn geleerd op een rij als handvat voor alle betrokken zorgprofessionals om de regeldruk te verminderen.
Lees meer
Biertje in het park, mag dat? Utrecht betrekt belanghebbenden bij besluit over gedoogsituatie vrijdag 14 december 2018
Park Lepelenburg is de enige plek in de binnenstad van Utrecht waar je in het openbaar alcohol mag drinken. Zo kunnen bezoekers bij lekker weer buiten een wijntje of een biertje drinken. Maar de gedoogsituatie heeft ook een keerzijde: sinds 2015 neemt de overlast van alcoholisten en drugsverslaafden flink toe. Daarom wilde het college van Burgemeester en Wethouders de gedoogsituatie heroverwegen. Wij hielpen hen met het nemen van een besluit door de belangrijkste argumenten vóór en tegen in kaart te brengen.
Lees meer
Videoverslag boekpresentatie platform Zó werkt de zorg dinsdag 4 december 2018
21 november presenteerde Platform Zó werkt de zorg de nieuwe boeken Zó werkt publieke gezondheidszorg en Zó werkt de zorgverzekering. Heb je het gemist? Bekijk dan hieronder het videoverslag.
Lees meer