Argument Map Restricting encryption vrijdag 26 november 2021
The Argument Map Restricting encryption provides an overview of the arguments for and against a Dutch law that would compel over-the-top services (OTT services) – upon lawful request – to give law enforcement access to communications in a readable form, for example by decrypting them.
Lees meer
Evaluatieprogramma (Ont)Regel de Zorg vrijdag 19 november 2021
Wat ging er goed bij het programma (Ont)regel de Zorg en wat kon er beter? Dat onderzochten we in opdracht van het ministerie van VWS. We spraken met meer dan dertig betrokkenen bij het programma.
Lees meer
Informatiekaart Tips voor raadsleden maandag 15 november 2021
Ruim achtduizend raadsleden beginnen na de raadsverkiezingen van 16 maart 2022 aan een nieuwe raadsperiode. Om hen te helpen succesvol te zijn als raadslid is er een nieuwe, overzichtelijke Informatiekaart met tips en adviezen van raadsleden voor raadsleden.
Lees meer
Met betere data diabetes bestrijden maandag 15 november 2021
Zorgverleners houden nauwgezet informatie over diabetes bij, registeren allemaal op dezelfde manier, met dezelfde definities en aan de hand van duidelijke richtlijnen. Dit en meer zijn doelen die experts hebben gesteld om betere data over diabetes te verkrijgen. Met als ultieme uitkomst dat mensen de ziekte niet krijgen, er betere behandelingen komen of patiënten genezen van de ziekte.
Lees meer
Argumentenkaart om encryptiedebat te versterken donderdag 11 november 2021
Wij hebben in samenwerking met AMS-IX, een van de grootste internetknooppunten ter wereld, en ECP, platform voor de InformatieSamenleving, een neutrale overzichtskaart gemaakt met alle voor- en tegenargumenten voor een wettelijke ontsleutelingsverplichting voor bedrijven als Whatsapp, iMessage en Telegram (over-the-top diensten). Politici en opniemakers kunnen zich met behulp van de neutrale kaart gedegen inlezen en een standpunt vormen over deze moeilijke kwestie.
Lees meer
Helder denken over beleidsevaluaties zaterdag 6 november 2021
β€œEr wordt veel beleid gemaakt waarvan we niet weten of het werkt,” aldus topambtenaar Bernard ter Haar op 16 maart 2021 in het Financieele Dagblad. Eén van de oplossingen hiervoor is om beleid vaker en nauwkeuriger te evalueren. De Argumentenfabriek ontwikkelde denkgereedschap om helder na te denken over beleidsevaluaties. Dit helpt beleidsambtenaren om evaluaties weloverwogen vorm te geven, de mogelijke impact te vergroten én om resultaten beter te benutten.
Lees meer
Nieuwe Denktank Mentale Vooruitgang en Werk vrijdag 5 november 2021
De waarde van werk valt tegenwoordig moeilijk te onderschatten. Werk vormt een belangrijk deel van het moderne bestaan. Of mensen nu zelf werk hebben of niet, werk is in onze samenleving veelal dé bepalende factor in de verdeling van geld, status en macht. Het is dan ook geen wonder dat de verhouding die mensen hebben tot werk een grote invloed heeft op hun mentale kracht en vice versa. Wij zijn hierom bezig met het vormen van een nieuwe denktank: Denktank Mentale Vooruitgang en Werk.
Lees meer
Week van de Werkstress: Mentale Kracht woensdag 3 november 2021
Van 15 tot en met 19 november 2021 organiseert OVAL de Week van de Werkstress. Doel is om werkenden en werkgevers bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheden om serieus werk te maken van mentale kracht. Geheel in lijn met de missie van Denktank Mentale Vooruitgang.
Lees meer
Werkboek "Succesvol de arbeidsmarkt op!" is uit donderdag 21 oktober 2021
Het werkboek "Succesvol de arbeidsmarkt op! Hoe pak je dat als gemeente aan?" is gepubliceerd. De VNG en A&O fonds Gemeenten hebben gezamenlijk met de vakbonden FNV, CNV en CMHF onder leiding van De Argumentenfabriek het werkboek samengesteld. In de denksessies was een belangrijke rol weggelegd voor gemeentemedewerkers, gemeentesecretarissen en strategisch adviseurs.
Lees meer