Gespreksleidraad toekomst huisartsenzorg dinsdag 17 juli 2018
Huisartsen (in wording) gaan komende maanden met elkaar in gesprek over de toekomstige afbakening van het huisartsenvak. Ze doen dit aan de hand van twaalf thema’s die zijn voorbereid door een inhoudelijke commissie van huisartsen onder voorzitterschap van Prof. Dr. Henriette van der Horst. Wij begeleiden het denkwerk van de commissie en trainen de gespreksleiders.
Lees meer
Nieuwe zorgboeken, overheidsfalen en de energietransitie: nieuwsbrief juli 2018 maandag 16 juli 2018
De afgelopen periode stond vaak in het teken van de zorg, maar daarnaast bleef onze aandacht onverminderd op de toekomst van andere sectoren gericht. Lees over alle ontwikkelingen van de afgelopen tijd in onze nieuwsbrief.
Lees meer
Deltares lanceert digitale onderzoeksagenda vrijdag 13 juli 2018
Wie zijn wij, aan welke projecten werken we en wat zijn onze ambities? Deze en veel meer vragen beantwoordt het kennisinstituut Deltares in zijn nieuwe Research Agenda.
Lees meer
Grote gemeenten willen samen denken over de energietransitie donderdag 12 juli 2018
De Argumentenfabriek onderzoekt de mogelijkheid een gezamenlijk denktraject van gemeenten te starten rond het thema Energietransitie. Eenentwintig grote gemeenten uit de G4- en G40-stedennetwerken hebben hier inmiddels interesse voor getoond.
Lees meer
Veiliger defensievastgoed voor een veiliger Nederland donderdag 12 juli 2018
De Nederlandse krijgsmacht strijdt wereldwijd voor onze belangen en waarden. Hiervoor is veilig vastgoed een vereiste – inzet van troepen en materieel staat of valt bij veilige legering, werkomgeving, etc. Maar zoals voor iedere grote organisatie is de naleving van wetten en regels voor veilig vastgoed geen sinecure - zeker niet na jarenlange bezuinigingen op het defensiebudget. Waar zitten de grootste nalevingsproblemen? En hoe kan Defensie die op korte termijn oplossen?
Lees meer
Terugblik seminar Aanpak armoede en schulden in Uithoorn woensdag 4 juli 2018
Wat weten we over armoede en schulden in Uithoorn? En hoe kunnen we dit terugdringen? Deze twee vragen stonden centraal tijdens het seminar Aanpak armoede en schulden in Uithoorn. Wij mochten de deelnemers begeleiden bij het nadenken over hoe ze vanuit hun eigen organisatie en rol kunnen bijdragen aan het terugdringen van armoede en schulden.
Lees meer
Helder denken over de toekomst van het huisartsenvak zaterdag 30 juni 2018
De rol van de huisarts staat onder druk. De kernwaarden − persoonsgerichte, generalistische en continue zorg − botsen met de praktijk. Hoe zien huisartsen hun taak in het licht van alle veranderingen die op de huisarts en de huisartsenzorg afkomen? En wat vertelt die taakafbakening over de kernwaarden? Vragen waar huisartsen komende maanden met elkaar over in gesprek gaan. De Argumentenfabriek begeleidt het denkproces.
Lees meer
CO2-afvang in de industrie en opslag onder zee donderdag 28 juni 2018
Moet opslag van CO2 een prominente plek krijgen in het klimaatakkoord? Industrie en milieuorganisaties verschillen hierover van mening.
Lees meer
IJverige leerlingen bezoeken de Argumentenfabriek tijdens de Bliksemstage woensdag 27 juni 2018
‘Hoe kan ik de baas worden?’ vroeg een leerling van basisschool de Rosaschool vorige week aan ons. Acht (bijzonder ambitieuze) leerlingen van groep zeven bezochten vorige week de fabriek voor een bliksemstage.
Lees meer