De 60min-economie leidt tot betere resultaten dan de anderhalvemetereconomie vrijdag 29 mei 2020
Juist tijdens deze coronacrisis zijn heldere en gedegen economische analyses hard nodig. Robin Fransman schreef de blog: De 60min-economie leidt tot betere resultaten dan de anderhalvemetereconomie.
Lees meer
Hoe zit het nou met dure geneesmiddelen? woensdag 20 mei 2020
De afgelopen twee weken verschenen vier publicaties over dure geneesmiddelen met wisselende conclusies. Variërend van de gemiddelde prijzen zijn gedaald tot de betaalbaarheid van geneesmiddelen staat onder druk. Tijd voor duiding.
Lees meer
Alleen samen komen we hier ook mentaal doorheen dinsdag 19 mei 2020
Nu we over de piek van de eerste corona-uitbraak heen zijn, is het van belang dat ook onze mentale gezondheid de aandacht krijgt die ze verdient, stelt de Denktank Mentale Vooruitgang zaterdag in een artikel in de Volkskrant.
Lees meer
Visie Viva! Zorggroep speelt in op veranderende ouderenzorg donderdag 14 mei 2020
“We hebben samen een eerste en belangrijke stap gezet. We gaan onze visie nu verder uitwerken en gebruiken.” Dit schrijft de raad van bestuur van Viva! Zorggroep in het Visieboekje, waarin staat wat de zorgaanbieder in 2024 wil hebben bereikt. De Argumentenfabriek begeleidde het visietraject met het managementteam en circa 50 medewerkers van de organisatie.
Lees meer
Visualisaties tonen forse groei vraag en kosten ouderenzorg dinsdag 12 mei 2020
Het aantal ouderen dat zorg nodig heeft, neemt snel toe de komende jaren. Tegelijkertijd daalt het aantal mensen dat voor ouderen kan zorgen door een krimpende arbeidsmarkt. Vacatures zijn nu al moeilijk te vervullen. De komende decennia moeten we 'woekeren met schaarse middelen' in de ouderenzorg, stelde onlangs de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen. Hoe staan we er nu voor?
Lees meer
Hoe vergroot je het strategisch vermogen van jezelf én van je gemeente? donderdag 7 mei 2020
“De coronacrisis vormt een kans voor het realiseren van de strategische doelen van onze gemeente”, aldus het raadslid. “Ik zeg u toe dat het college voor het einde van dit jaar met een strategische visie op duurzaamheid komt.”, stelt de wethouder tijdens de raadsvergadering. “Het strategisch vermogen van onze organisatie schiet tekort.”, verzucht de gemeentesecretaris.
Lees meer
Gemeenten gezocht voor ons nieuwe boek Zó werkt het sociaal domein woensdag 6 mei 2020
Hoe komen werk en inkomen, zorg voor de jeugd en maatschappelijke ondersteuning samen binnen een gemeente? Platform Zó werkt de zorg start na de zomer met het boek Zó werkt het sociaal domein. We zoeken gemeenten die aan het boek willen bijdragen.
Lees meer
Rekenen aan corona: principes van de exitstrategie dinsdag 5 mei 2020
Juist tijdens deze coronacrisis zijn heldere en gedegen economische analyses hard nodig. Robin Fransman schreef de blog: Rekenen aan corona: principes van de exitstrategie.
Lees meer
Raadsleden gemeente Leusden online aan de slag met helder argumenteren vrijdag 1 mei 2020
Raadsleden van de gemeente Leusden volgden de masterclass Helder Argumenteren voor Raadsleden, die nu online wordt gegeven. De reacties zijn lovend.
Lees meer