Denken over focuspunten voor passend onderwijs vrijdag 24 september 2021
In 2014 trad de Wet Passend Onderwijs in werking. Het doel is om zoveel mogelijk leerlingen, dus ook zij die door een zorgbehoefte ondersteuning nodig hebben, een plek te bieden in het reguliere onderwijs. Om dit te organiseren zijn er regionale samenwerkingsverbanden (SWV’en) aangewezen waarin de scholen samen in de ondersteuning van leerlingen in hun regio moeten voorzien. Er zijn 77 SWV’en voor primair onderwijs en 76 SWV’en voor het voortgezet onderwijs.
Lees meer
Gids Geldstromen in de palliatieve zorg donderdag 23 september 2021
Wat is palliatieve zorg? Wie koopt welke zorgvorm in en hoe lopen de geldstromen? Dat lees je in de Gids Geldstromen in de palliatieve zorg, een nieuwe uitgave van Platform Zó werkt de zorg in samenwerking met Palliatieve Zorg Nederland.
Lees meer
Participatietraject verkeer Schagen: “Hiermee kunnen we een gedragen verkeersplan opstellen” dinsdag 21 september 2021
Al jaren wordt er in de gemeente Schagen gedebatteerd over het verkeer in het centrum van de stad. Elke gemeenteraadsverkiezing komt het onderwerp weer aan bod. Bewoners, ondernemers, en andere belanghebbenden hebben verschillende opvattingen over hoe het verkeer het beste ingedeeld kan worden. De Argumentenfabriek begeleidde een participatietraject om zo de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden in kaart te brengen.
Lees meer
Boekenpresentatie Zó werkt het sociaal domein woensdag 15 september 2021
"Voor de vele mensen die werken in het sociaal domein is dit een prachtig naslagwerk. En als je start is dit boek je beste bagage". Dit zegt Ali Rabarison, Directeur Beleid Inclusieve Samenleving en Financiën bij VNG tijdens de boekenpresentatie van over het nieuwste boek van Platform Zó werkt de zorg: Zó werkt het sociaal domein. Het boek is gisteren gelanceerd tijdens een feestelijke en informatieve online bijeenkomst.
Lees meer
Het debat over inperking encryptie in beeld woensdag 15 september 2021
Wat zijn de argumenten vóór en tegen een wettelijke verplichting voor over‐the‐top-diensten om communicatie te ontsleutelen voor opsporings- en veiligheidsdiensten? Op initiatief van AMS-IX en ECP gaat een brede groep experts in september over deze vraag in gesprek, onder leiding van De Argumentenfabriek.
Lees meer
Toekomstbeelden ouderenzorg en de Wet langdurige zorg in perspectief maandag 13 september 2021
Hoe zou goede ouderenzorg er in 2030 uit kunnen zien? En wat is er nodig om daar te komen? Dat laten we zien aan de hand van vier Toekomstbeelden. De vier beelden en acties om die mogelijk te maken zijn bedoeld als aanjager voor het debat over ouderenzorg. De noodzaak voor dit debat wordt onderstreept door de groeiende uitgaven voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en de druk op de toegankelijkheid van verpleeghuiszorg.
Lees meer
Nederland lijdt aan ernstige mentale verwaarlozing dinsdag 7 september 2021
Nederland lijdt aan ernstige mentale verwaarlozing, stelt filosoof en psycholoog Kees Kraaijeveld in een aflevering van Brainwash Talks van HUMAN. We zijn rijker dan ooit, maar we lijden onder de modernisering. Er moet meer aandacht komen voor mentale veerkracht en mentale vooruitgang.
Lees meer
Open workshop Rekenen aan veiligheidsbeleid woensdag 28 juli 2021
Wil jij het veiligheidsbeleid van je gemeente beter cijfermatig onderbouwen? En wil je hierover gestructureerd nadenken en leren met collega’s van andere gemeenten? Schrijf je in voor de kosteloze workshop ‘Rekenen aan veiligheidsbeleid’ die De Argumentenfabriek op dinsdag 21 september organiseert.
Lees meer
De mentale vooruitgang van jeugd en gezin dinsdag 20 juli 2021
Nederland is rijker dan ooit, maar mentaal gaat het minder goed met ons. De Denktank Mentale Vooruitgang heeft laten zien hoe dit beter kan. Deze denktank richt zich op het vergroten van de mentale kracht van de samenleving en van organisaties. Afgelopen maand is er een tweede denktank opgezet, die zich specifiek richt op de mentale kracht op het meer nabije, relationele niveau: de mentale vooruitgang van jeugd en gezin.
Lees meer