Geschiedenis van de mentale doorbraak: een terugblik vanuit 2050 donderdag 7 januari 2021
Het nieuwste artikel vanuit de Denktank Mentale Vooruitgang kijkt terug in de tijd vanuit het jaar 2050. Het schetst een beeld van hoe de mentale vooruitgang van ons land eruit kan zien.
Lees meer
2e editie Leergang strategie in praktijk voor gemeenten donderdag 17 december 2020
De Argumentenfabriek en De Denkacademie helpen organisaties in het openbaar bestuur al meer dan tien jaar met nadenken over complexe vraagstukken. Ook bij gemeenten doen en deden we veel werk. De eerste editie van Leergang strategie in praktijk voor gemeenten loopt nu. Na de start van deze eerste editie melden zich nieuwe gemeenten met interesse deel te nemen. Hierom organiseren we nu een tweede editie.
Lees meer
De waarden van het burgemeestersambt dinsdag 15 december 2020
Het Nederlands burgemeestersambt bekijken door middel van een waardenanalyse. Dit om meer inzicht te krijgen in wat er onder alle ideeën en opvattingen zit over het ambt. Het resultaat: de publicatie Waarden van het Nederlands burgemeestersambt.
Lees meer
Bouwen aan morgen: Toekomstverkenning bouwsector 2030 woensdag 9 december 2020
Hoe organiseren we wonen, werken en recreëren op een optimale manier in 2030? De huidige energiesystemen en -infrastructuren gaan sterk veranderen door klimaatdoelen, hoe gaan we deze uitdaging vormgeven in ons land? Hoe kan de bouw- en infrasector, met alle maatschappelijke opgaves die er liggen, zijn toegevoegde waarde handhaven? En, hoe ziet de toekomst van werk eruit in de bouwsector? Dit zijn belangrijke vraagstukken die worden onderzocht in de nieuwe Toekomstverkenning voor 2030 die wij samen met Bouwend Nederland hebben opgesteld.
Lees meer
Financiële reserve zelfstandigen en kortere WW maken arbeidsmarkt crisisbestendiger dinsdag 1 december 2020
De financiële weerbaarheid van zelfstandig ondernemers moet beter. Zij blijken het meest kwetsbaar tijdens de coronacrisis. Ook andere werkenden kunnen beter door de crisis komen. Dit zijn twee adviezen van het Platform Toekomst van Arbeid in zijn analyse van de effecten van de coronacrisis op de arbeidsmarkt.
Lees meer
Kwaliteiten van de jeugdgezondheidszorg dinsdag 1 december 2020
Gelijke kansen op gezondheid voor alle jeugdigen in de stad en regio. Dat is de missie van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Amsterdam. De JGZ-medewerkers - in dienst van GGD Amsterdam – werken hieraan in Ouder- en Kindteams samen met zorgverleners van andere organisaties. Welke kwaliteiten maken JGZ’ers onderscheidend binnen deze teams? En welke andere zorgverleners komen JGZ’ers zoal tegen? De Argumentenfabriek bracht het samen met JGZ-medewerkers in kaart.
Lees meer
Nieuw boek geeft inzicht in de complexe wereld van de gehandicaptenzorg donderdag 19 november 2020
“Deze publicatie is heel waardevol. Het boek geeft nieuwe inzichten en brengt op een goede en overzichtelijke manier de complexiteit van de gehandicaptenzorg in beeld.” Dat zegt Frank Bluiminck, directeur van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland tijdens de feestelijke onthulling van het zevende en nieuwste boek van Platform Zó werkt de zorg.
Lees meer
Onze Beleidsdoorlichting artikel 1 (Arbeidsmarkt) naar Tweede Kamer maandag 9 november 2020
Beleidsartikelen hebben grote invloed op hoe we als mensen samenleven. Het is hierom belangrijk dat deze artikelen regelmatig tegen het licht worden gehouden. De Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE) schrijft voor dat alle beleidsartikelen periodiek worden geëvalueerd in de vorm van een beleidsdoorlichting. Onze tak kwantitatief onderzoek Rekenwerk heeft artikel 1 (Arbeidsmarkt) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid doorgelicht.
Lees meer
Nieuw boek brengt de zorg voor mensen met een beperking helder in kaart maandag 2 november 2020
Nederland telt twee tot drie miljoen mensen met een of meer beperkingen. Welke vormen van zorg en ondersteuning kunnen zij krijgen? Welke wetten regelen dit en wie betaalt wat? De antwoorden en nog veel meer lees je in het nieuwe boek Zó werkt de gehandicaptenzorg, boordevol toegankelijke plaatjes en korte bondige tekst. Handig voor ieder die in en om de zorg werkt of gaat werken, in de privésfeer ermee te maken heeft of (gemeentelijk) beleid maakt.
Lees meer