Nieuw boek Zó werkt de gehandicaptenzorg verschijnt 19 november dinsdag 20 oktober 2020
Nederland telt twee tot drie miljoen mensen met een of meer beperkingen, van lichamelijke en zintuiglijke tot licht verstandelijke en zeer ernstige meervoudige beperkingen. Welke vormen van zorg en ondersteuning kunnen zij krijgen? Welke wetten regelen dit en wie betaalt wat? Je leest het in het nieuwe boek Zó werkt de gehandicaptenzorg.
Lees meer
Nieuw: Online trainingen over actuele thema’s in de zorg maandag 19 oktober 2020
Wil jij beter begrijpen hoe ons zorgstelsel in elkaar zit? Omdat je in de zorg werkt of gaat werken, omdat je beleid maakt, of om andere redenen? Volg dan onze nieuwe trainingen over actuele thema's binnen de zorgsector.
Lees meer
Zó werkt energie in Nederland van start dinsdag 13 oktober 2020
‘Zo werkt energie in Nederland’ is op 12 oktober tijdens de zogeheten Klimaatdag officieel gelanceerd. ‘Zó werkt energie in Nederland’ beoogt een toegankelijk, feitelijk en neutraal overzicht te bieden van de werking van het energiesysteem in Nederland. Als basis voor een geïnformeerde dialoog en van daaruit betere beslissingen over energie en klimaat in Nederland.
Lees meer
Aanpak denktank Toekomst van de woningmarkt een "eye opener" maandag 5 oktober 2020
Hoe krijg je de woningmarkt op gang zonder daarbij het eigen belang voorop te stellen en langs elkaar heen te praten? Een moreel kompas op basis van waarden helpt daarbij. Ons boek 'De toekomst van de woningmarkt: de waarden van wonen' als resultaat.
Lees meer
De mentale staat van Nederland: versplinterd, zinzoekend, prestatiegericht en burn-out maandag 5 oktober 2020
Wat is er aan de hand in ons land? Alle ogen zijn nu gericht op de coronacrisis. Vanzelfsprekend. Maar hoe gaat het onderliggend? Hoe staan we ervoor in mentaal opzicht?
Lees meer
Onze nieuwe Cultuurkaart: warmer en socialer maandag 28 september 2020
Helder nadenken over de eigen bedrijfscultuur is bij uitstek iets dat past bij het karakter van de Argumentenfabriek. Na vijf jaar hebben we, met alle fabriekers en met klanten, onze Cultuurkaart een volgende update gegeven. De grootste verschillen? We streven er nu naar om wat warmer en socialer te zijn. Ook geeft deze kaart wellicht nog meer uitdrukking aan ons streven maatschappelijk betekenisvol te willen zijn. En ons streven naar kwaliteit staat nu explicieter benoemd.
Lees meer
Ouderenzorg in Waardenland: het moet anders vrijdag 25 september 2020
Zorg moet dichtbij ouderen zijn, aansluiten op hun behoeften én betaalbaar blijven. Ook in 2030. Dit is het uitgangspunt van twaalf ouderenzorgorganisaties in de regio Waardenland. “Het moet anders, we moeten samenwerken in plaats van elkaars concurrent zijn”, schrijven de bestuurders in het boekje waarin zij hun visie op zorg in de regio hebben uitgewerkt. De Argumentenfabriek begeleidde het denkwerk in twee subregio’s binnen Waardenland en bracht de uitkomsten samen.
Lees meer
De digitale verzorgingsstaat: technologie in dienst van burgers maandag 14 september 2020
Een overheid die bepaalt welke aanvragen voor bijstand extra controle behoeven door middel van een geautomatiseerd risicoselectiesysteem. De ‘digitale verzorgingsstaat’ is het gebruik van digitale en geautomatiseerde processen door overheden binnen het stelsel van sociale zekerheid. Denk aan het toekennen van een bijstandsuitkering of van kinderbijslag.
Lees meer
Nederland bespaart miljarden door snellere afhandeling van problematische schulden vrijdag 11 september 2020
In Nederland maken we jaarlijks tot 17 miljard aan kosten in een poging ruim 3 miljard aan problematische schulden te innen. En dat lukt meestal niet. Hier is de schuldafhandeling zo ingericht dat we er vijf tot zes jaar over doen om van de ruim 3 miljard aan problematische schulden maar enkele honderden miljoenen te innen. En gedurende die vijf tot zes jaar die dat duurt, zitten de huishoudens waar het om gaat in diepe armoede. Dit gaat gepaard met hogere zorgkosten, een groter ziekteverzuim, lagere arbeidsparticipatie, hogere uitkeringsafhankelijkheid en een hogere onderwijsuitval.
Lees meer