Koffiedrink-akkoord vrijdag 20 oktober 2017
'Is er eigenlijk wel een regeerakkoord? Gekke vraag misschien, want het ligt hier naast me op tafel. Ik heb het gelezen. Ik schreef er vorige week nog een stukje over. En ik ben de enige niet: ook andere mensen weten dat er een regeerakkoord bestaat tussen VVD, CDA, D66 en CU. De ministersploeg, die het akkoord moet gaan uitvoeren, is bijna rond. Dus ja, er is een regeerakkoord.'
Lees meer
'Woningcorporaties, ga op zoek naar nieuwe vrienden' dinsdag 17 oktober 2017
Zorg, pensioen, onderwijs, sociale zekerheid, wonen en werk. Het zijn ‘lange systemen’ in het leven van mensen die nauw met elkaar verweven zijn. En die je dus ook in samenhang moet bekijken.
Lees meer
Inspiratiekaart koplopers duurzaamheid dinsdag 10 oktober 2017
Om duurzamer te worden hoeft je organisatie niet radicaal te veranderen, met een scherpe afbakening en heldere ambities kom maak je al een goed begin. De Inspiratiekaart koplopers duurzaamheid laat zien welke lessen organisaties kunnen gebruiken op het gebied van duurzaamheid.
Lees meer
Werkgeverschap in vier toekomstbeelden woensdag 4 oktober 2017
In het kader van de voorbereidingen op het jaarcongres van AWVN, organiseerden De Argumentenfabriek en AWVN de afgelopen weken een aantal denksessies over de vier verschillende organisatiewerelden.
Lees meer
Raadsleden sterker in positie door betere kwaliteit van het publieke debat dinsdag 3 oktober 2017
De Argumentenfabriek en de vereniging Raadslid.Nu gaan samenwerken om de lokale democratie in Nederland te versterken. Op 27 september 2017 sloten de twee organisaties een kennisovereenkomst.
Lees meer
Corporaties zetten sociale huurders centraal in boek Zó leven sociale huurders in lange systemen vrijdag 29 september 2017
Woningcorporaties kunnen hun werk beter doen als ze hun huurders kennen. Dat is een van de conclusies in het boek Zó leven sociale huurders in lange systemen, dat De Argumentenfabriek maakte in opdracht van De Vernieuwde Stad.
Lees meer
Vanuit betrokkenheid en met lef op weg naar de Omgevingswet donderdag 28 september 2017
Verbinding, Wendbaarheid, Betrouwbaarheid en Vakkundigheid vormen samen met Betrokkenheid en Lef de kernwaarden van waaruit ambtenaren willen werken om de doelen van de Omgevingswet te realiseren.
Lees meer
Zorg dat ú wel weet hoe de zorg werkt woensdag 27 september 2017
''Professionals sturen patiënten verkeerd door omdat ze te weinig weten over het zorgstelsel. En belangrijke kennis over de zorg dreigt door versnippering onvindbaar te worden. Tijd voor vakgebied overstijgende bijscholing. Verplicht.''
Lees meer
Naar een nieuw sociaal contract - voor een beter Nederland vrijdag 22 september 2017
Kan het beter? Dat is de vraag die in deze studie centraal staat. Kan wat beter? Het sociale contract van Nederland. Het sociale contract is de set aan afspraken en regels die wij als burgers (impliciet) hebben met de overheid. Zo zijn alle Nederlanders verplicht verzekerd tegen ziektekosten en tegen de kosten van langdurige zorg. En er staat in het sociaal contract een leerplicht (tot zestien jaar) en een kwalificatieplicht (van zestien tot achttien jaar). We doen het goed in Nederland, maar het kan beter. Door de 'lange systemen' van Nederland beter op elkaar af te stemmen kunnen we welvaartswinst boeken. Hoe dat eruit zou kunnen zien lees je in Naar een nieuw sociaal contract.
Lees meer