Hoog tijd voor een nieuwe Sokrates woensdag 29 juli 2020
In onze zoektocht naar wijsheid kunnen we niet domweg blijven leunen op de levenslessen van dode wijze mannen, pleit Kees Kraaijeveld in een opiniestuk in de Volkskrant. Het is nu het moment om oude wijsheden kritisch te toetsen en op eigen kracht moderne wijsheden te formuleren.
Lees meer
Visie op de geestelijke gezondheidszorg in 2025 dinsdag 21 juli 2020
De geestelijke gezondheidszorg (ggz) verkeert in een stille crisis. Wachttijden zijn lang. Ggz-instellingen kampen met geldproblemen, uitstroom van behandelaren en verzuim. Kortom: de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit staan onder druk. Zorgverzekeraars zetten daarom, begeleid door De Argumentenfabriek, een stip op de horizon met een gezamenlijke visie.
Lees meer
Reflectie op de sectorscenario’s maandag 20 juli 2020
Scenarioplanning is een mooie manier om een mogelijke toekomst te verkennen. Een volgende stap is het voorspellen van de toekomst.
Lees meer
Jenny Kossen: “Ik bén de Fabriek, een beetje” vrijdag 17 juli 2020
Jenny Kossen verlaat ons na 12,5 jaar trouwe dienst. Tijd voor iets nieuws. Het begon allemaal toen een toenmalige collega aan haar vroeg of werken bij De Argumentenfabriek niet iets voor haar was. Er volgde een informeel biertje in het Vondelpark met directeur Kees Kraaijeveld toen er een duif op haar hoofd poepte: “Kees hielp me met schoonmaken. Dat schiep meteen een band natuurlijk.” Na nog een echt sollicitatiegesprek en het maken van een Argumentenkaart was ze binnen als Kaartenmaker. Een interview met de vrouw die de Fabriek ademt.
Lees meer
Kinderopvang: gelijke kansen voor elk kind maandag 13 juli 2020
Kinderopvang als basisvoorziening en een sterke uitbreiding van het ouderschapsverlof. Een speelleerschool voor de kleintjes en een bredeschoolaanbod voor oudere kinderen. Deze en andere vooruitstrevende ideeën presenteerde Platform Toekomst van Arbeid (PTA) met haar meest recente publicatie Investeren in mensen. Het vakblad Management Kinderopvang schreef hier een helder artikel over.
Lees meer
Strategische vragen in tijden van corona dinsdag 7 juli 2020
Hoe kunnen provincies stimuleren dat werkenden minder (hoeven te) reizen tussen huis en werk? Hoe gebruiken ze technologie en (vertrouwelijke) data in een anderhalvemetersamenleving? Strategische vragen waar provincies mee worstelen sinds de coronacrisis.
Lees meer
Nieuw boek: Zó werkt het sociaal domein dinsdag 7 juli 2020
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die het op eigen kracht niet redden. In dit zogeheten ‘sociaal domein’ komen maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, en ondersteuning van werk en inkomen bij elkaar. Wat verstaan we onder sociaal domein, welke doelen heeft de overheid hiermee en hoe werkt dat uit voor burgers en gemeenten? Een nieuw boek moet helder antwoord geven op deze vragen.
Lees meer
Geboortezorg in drie overzichtelijke visualisaties donderdag 2 juli 2020
Waar vinden de meeste bevallingen plaats, thuis of in het ziekenhuis? En hoeveel kinderen worden er eigenlijk jaarlijks geboren? Met drie overzichtelijke visualisaties geven we inzicht in de geboortezorg, de zorg voor moeder en kind tijdens en na de zwangerschap in Nederland. Iedereen kan ze bekijken in de gratis app van Zó werkt de zorg.
Lees meer
Beter beleid in plaats van extra geld voor probleemwijken donderdag 2 juli 2020
Een sociaal offensief tegen tweedeling in steden. Actie en geld voor kwetsbare wijken. Het is de kern van het manifest van vijftien burgemeesters dat op 16 juni verscheen.
Lees meer