Port of Rotterdam

Wat is de voortgang van de uitvoering van de havenvisie 2030? We hielpen Havenbedrijf Rotterdam bij het op gestructureerde wijze in kaart brengen van hun voortgang.