Deltares

Met 'The World of Deltares' presenteert onderzoeksinstituut Deltares haar werk aan de buitenwereld. Het is een Engelstalig kaartenboek waarin de werkzaamheden van Deltares overzichtelijk, toegankelijk en gestructureerd zijn weergegeven. Dit helpt, omdat het werk van Deltares een brede reikwijdte heeft. Door alles te comprimeren tot A3-kaarten, kunnen Deltares en haar onderzoekers hun profiel en toegevoegde waarde duidelijk maken aan de buitenwereld. Deltares is een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water, bodems en infrastructuur en opereert wereldwijd.

Deltares heeft haar onderzoek verdeeld in vijf thema's met elk een aantal programma's. Elk thema en elk programma heeft een eigen kaart. Hierop staat onder meer informatie over doelen, internationale positionering, belangrijkste onderzoeksvragen, belangrijkste resultaten, ambities en financiering.

Naast dat Deltares hiermee een helder verhaal kan vertellen aan de buitenwereld, helpt het de medewerkers om hun eigen onderzoek vorm te geven. Wat is het doel van mijn onderzoek? Wat zijn de belangrijke vraagstukken waar ik aan bijdraag? Wat is de huidige positie van Deltares en wat zijn de ambities? Dit verbetert ook de sturingsmogelijkheden voor leidinggevenden binnen Deltares. Zo helpt de totstandkoming van dit kaartenboek Deltares om ook intern het werk helder en consistent vorm te geven.