Klachtenprocedure

  1. Klachten kunnen schriftelijk (of per onderstaand formulier) worden ingediend bij: De Argumentenfabriek Denkacademie BV, t.a.v. Klachtenfunctionaris W.G.-plein 403, 1054 SH, Amsterdam, of per mail via info@denkacademie.nl of info@argumentenfabriek.nl
  1. De ontvangst van de klacht wordt schriftelijk bevestigd aan de indiener.

 

  1. De afhandeling van de klacht valt onder verantwoordelijkheid van de klachtenfunctionaris.

 

  1. Je ontvangt binnen twee weken een schriftelijke reactie.