Helder denken over werk

Sinds de start van De Argumentenfabriek houden wij ons bezig met vraagstukken die over werk gaan. Dit is een aandachtsgebied dat niet alleen voor ieder individu, maar ook voor organisaties en de samenleving zeer belangrijk is. Voor individuen denken we na over vragen als: ‘Wat het betekent voor je werk en inkomen als je chronisch ziek wordt?’ en ‘Is waardeoverdracht van je pensioen een goed idee?' We helpen bedrijven en organisaties bij het nadenken over personeelsbeleid en organisatiecultuur. En we begeleiden denkwerk over grotere maatschappelijke thema’s zoals de toekomst van de sociale zekerheid, duurzame inzetbaarheid, flexibele arbeid en pensioen.

Met wie kan ik contact opnemen?