Resultaat door helder denken

Wij zijn het denkbedrijf voor heldere argumentatie, strategie en rekenwerk. Onze klanten, uit diverse sectoren, nemen gefundeerde strategische beslissingen doordat wij hun denk- en rekenwerk in goede banen leiden. We brengen wijdlopige discussies terug tot de kern, en dragen met onze diensten bij aan een weloverwogen besluitvorming. We bieden inzicht en overzicht door fraaie visualisaties en andere (digitale) producten.

Scroll verder

Nieuws van De Argumentenfabriek

Meer
Financiële reserve zelfstandigen en kortere WW maken arbeidsmarkt crisisbestendiger dinsdag 1 december 2020
De financiële weerbaarheid van zelfstandig ondernemers moet beter. Zij blijken het meest kwetsbaar tijdens de coronacrisis. Ook andere werkenden kunnen beter door de crisis komen. Dit zijn twee adviezen van het Platform Toekomst van Arbeid in zijn analyse van de effecten van de coronacrisis op de arbeidsmarkt.
Lees meer
Kwaliteiten van de jeugdgezondheidszorg dinsdag 1 december 2020
Gelijke kansen op gezondheid voor alle jeugdigen in de stad en regio. Dat is de missie van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Amsterdam. De JGZ-medewerkers - in dienst van GGD Amsterdam – werken hieraan in Ouder- en Kindteams samen met zorgverleners van andere organisaties. Welke kwaliteiten maken JGZ’ers onderscheidend binnen deze teams? En welke andere zorgverleners komen JGZ’ers zoal tegen? De Argumentenfabriek bracht het samen met JGZ-medewerkers in kaart.
Lees meer
Nieuw boek geeft inzicht in de complexe wereld van de gehandicaptenzorg donderdag 19 november 2020
“Deze publicatie is heel waardevol. Het boek geeft nieuwe inzichten en brengt op een goede en overzichtelijke manier de complexiteit van de gehandicaptenzorg in beeld.” Dat zegt Frank Bluiminck, directeur van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland tijdens de feestelijke onthulling van het zevende en nieuwste boek van Platform Zó werkt de zorg.
Lees meer
Onze Beleidsdoorlichting artikel 1 (Arbeidsmarkt) naar Tweede Kamer maandag 9 november 2020
Beleidsartikelen hebben grote invloed op hoe we als mensen samenleven. Het is hierom belangrijk dat deze artikelen regelmatig tegen het licht worden gehouden. De Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE) schrijft voor dat alle beleidsartikelen periodiek worden geëvalueerd in de vorm van een beleidsdoorlichting. Onze tak kwantitatief onderzoek Rekenwerk heeft artikel 1 (Arbeidsmarkt) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid doorgelicht.
Lees meer
Nieuw boek brengt de zorg voor mensen met een beperking helder in kaart maandag 2 november 2020
Nederland telt twee tot drie miljoen mensen met een of meer beperkingen. Welke vormen van zorg en ondersteuning kunnen zij krijgen? Welke wetten regelen dit en wie betaalt wat? De antwoorden en nog veel meer lees je in het nieuwe boek Zó werkt de gehandicaptenzorg, boordevol toegankelijke plaatjes en korte bondige tekst. Handig voor ieder die in en om de zorg werkt of gaat werken, in de privésfeer ermee te maken heeft of (gemeentelijk) beleid maakt.
Lees meer
Betalen voor autogebruik: de voor- en nadelen woensdag 28 oktober 2020
Wat is een autorit je waard? Welk prijskaartje moet de overheid hangen aan autogebruik? En wat is het beste systeem om hiervoor te betalen?
Lees meer
Map