Resultaat door helder denken

Wij zijn het denkbedrijf voor heldere argumentatie, strategie en rekenwerk. Onze klanten, uit diverse sectoren, nemen gefundeerde strategische beslissingen doordat wij hun denk- en rekenwerk in goede banen leiden. We brengen wijdlopige discussies terug tot de kern, en dragen met onze diensten bij aan een weloverwogen besluitvorming. We bieden inzicht en overzicht door fraaie visualisaties en andere (digitale) producten.

Scroll verder

Nieuws van De Argumentenfabriek

Meer
Concreter en minder: nieuwe doelen en indicatoren gemeentebegroting Hengelo maandag 10 mei 2021
Hoe helpen we onze gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders om meer op hoofdlijnen te sturen en te verantwoorden? Die vraag stelde de gemeente Hengelo zich. Het antwoord bleek voor een belangrijk deel in de kwaliteit en toegankelijkheid van de gemeentebegroting te zitten. Hengelo vroeg De Argumentenfabriek te helpen bij het denken over heldere kaders, concrete doelen en relevante indicatoren voor de gemeentebegroting.
Lees meer
Steeds meer mensen met psychische problemen krijgen zorg in huisartsenpraktijk vrijdag 30 april 2021
Steeds meer mensen met psychische problemen krijgen geestelijke gezondheidszorg (ggz) in de huisartsenpraktijk. De praktijkondersteuner ggz (POH-GGZ) die in de meeste huisartsenpraktijken werkt, heeft ruim 600 duizend mensen geholpen in 2019. Dit is een derde meer dan in 2015. De POH-GGZ geeft relatief lichte en goedkope geestelijke gezondheidszorg. Van de 7,1 miljard euro aan vergoede ggz-uitgaven was 186 miljoen voor de zorg van de praktijkondersteuner ggz.
Lees meer
Lancering Zó werkt de geestelijke gezondheidszorg donderdag 22 april 2021
"Dit boek gaat heel veel mensen veel helderheid brengen over de ggz. Het mooie boek zal ook goed tot zijn recht komen in de opleidingen.” Dit zegt Monique Rook, directeur van het Nederlands Instituut van Psychologen over het nieuwe boek Zó werkt de geestelijke gezondheidszorg, het achtste en nieuwste boek van Platform Zó werkt de zorg. Het boek is onthuld tijdens een feestelijke boekpresentatie.
Lees meer
Mentale vooruitgang: "Het is heel besmettelijk" dinsdag 20 april 2021
Een gelukkiger, socialer, betekenisvoller, meer betrokken en daadkrachtiger bestaan voor alle Nederlanders. Dát is het doel van de Denktank Mentale vooruitgang. Het gelijknamige boek dat uit de denktank is ontstaan, geschreven door Kees Kraaijeveld, Joep Verbugt en Simone Halink, biedt wetenschappelijk onderbouwde manieren om de mentale kracht van mensen, gezinnen, organisaties en van de samenleving als geheel te vergroten. Hier een interview met de drie schrijvers over de betekenis van mentale kracht, de uitdagingen die ons te wachten staan, de relatie met materiële vooruitgang en waar je meteen al mee kunt beginnen als je het boek hebt gelezen.
Lees meer
Halt op weg naar de toekomst maandag 12 april 2021
Halt, de organisatie die zich al veertig jaar op het voorkomen en bestraffen van jeugdcriminaliteit richt, bestaat dit jaar 40 jaar. Halt heeft samen met de Argumentenfabriek een nieuw meerjarenplan opgesteld en met hulp van en meedenkkracht van een groot aantal samenwerkingspartners een Doelenkaart gemaakt.
Lees meer
De informele zorg uitgelegd in drie heldere visualisaties maandag 12 april 2021
De behoefte aan informele zorg zal de komende jaren toenemen doordat steeds meer mensen langer (alleen) thuis wonen en het aantal hulpbehoevende ouderen snel stijgt. Wat is informele zorg, hoeveel mensen helpen anderen, wat doen ze en wie helpen ze? Dit leggen we uit in de nieuwe mini van Platform Zó werkt de zorg.
Lees meer
Map