Resultaat door helder denken

Wij zijn het denkbedrijf voor heldere argumentatie, strategie en rekenwerk. Onze klanten, uit diverse sectoren, nemen gefundeerde strategische beslissingen doordat wij hun denk- en rekenwerk in goede banen leiden. We brengen wijdlopige discussies terug tot de kern, en dragen met onze diensten bij aan een weloverwogen besluitvorming. We bieden inzicht en overzicht door fraaie visualisaties en andere (digitale) producten.

Scroll verder

Nieuws van De Argumentenfabriek

Meer
Maatschappelijk vertrouwen in data vergroten: Uitgangspuntenkaart woensdag 24 februari 2021
Voor elke organisatie die data- en klantgedreven werkt, is het van cruciaal belang dat klanten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens in goede handen zijn. Een datavisie en duidelijke kaders voor datagebruik zijn hiervoor onmisbaar.
Lees meer
Herstel-NL is geen activiteit van De Argumentenfabriek dinsdag 23 februari 2021
De afgelopen dagen is Herstel-NL, een groep professionals die zich zorgen maakt over het huidige coronabeleid, geregeld in het nieuws geweest. Deze groep bestaat uit vrijwilligers. Onze chef Financiële sector Robin Fransman is een van de vrijwilligers bij Herstel-NL. Omdat we hierover vragen krijgen, willen we duidelijk maken dat Herstel-NL géén activiteit is vanuit De Argumentenfabriek.
Lees meer
Naar een circulaire keten van plastic verpakkingen in 2025 maandag 15 februari 2021
Wat is de beste route naar een circulaire en dus duurzame keten voor meerlaagse flexibele kunststof verpakkingen? Hoe kunnen stakeholders dit bereiken en wat zijn op dit moment nog de belemmeringen? Deze vragen zijn niet eenduidig te beantwoorden.
Lees meer
Naar een nieuw ontwerp van werk vrijdag 12 februari 2021
In januari 2020 verscheen het advies van de commissie-Borstlap met de titel 'In wat voor land willen wij werken?'. Dit advies begint met de oproep om in Nederland de bakens te verzetten. Om tot een nieuw ontwerp van werk te komen, is vanuit de overheid nieuwe wet- en regelgeving nodig. Dat kan wel eens een kwestie van lange adem zijn.
Lees meer
Bouw jij mee aan de mentale vooruitgang? dinsdag 9 februari 2021
Mentale vooruitgang is de groei van de mentale kracht van personen, gezinnen, organisaties en samenleving. Je kunt mentale vooruitgang beschouwen als een reis waaraan ieder mens, elke groep mensen en elke samenleving op elk moment kan beginnen.
Lees meer
Nederlandse politiek: Europees klimaatbeleid mag nog steviger maandag 8 februari 2021
De meeste politieke partijen in Nederland zijn voorstander van steviger Europees beleid voor het realiseren van klimaatdoelen, zoals het aanscherpen van het Europese CO2-beprijzing en het invoeren van een Europese CO2-grensheffing. Dit laat de zogeheten Verkiezingskaart zien waarop de inzet op klimaat en energie van de politieke partijen tegen elkaar is afgezet.
Lees meer
Map