Resultaat door helder denken

Wij zijn het denkbedrijf voor heldere argumentatie, strategie en stevig rekenwerk. Onze klanten nemen gefundeerde strategische beslissingen doordat wij hun denk- en rekenwerk in goede banen leiden. Wij brengen wijdlopige discussies terug tot de kern, maken argumentatie helder, en doen het rekenwerk dat nodig is voor weloverwogen besluitvorming. We bieden inzicht en overzicht door fraaie visualisaties.

Scroll verder

Nieuws van De Argumentenfabriek

Meer
Minder administratieve lasten voor paramedici woensdag 18 september 2019
Dinsdagavond 17 september dachten ruim twintig paramedische zorgverleners, huidtherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en diëtisten na over het verminderen van onnodige administratieve taken van paramedici. Het resultaat van de avond: een agenda met tien administratieve knelpunten die zullen worden uitgewerkt.
Lees meer
Helder denken over kringlooplandbouw dinsdag 17 september 2019
Kringlooplandbouw is de richting die minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op wil met de landbouw. Voor meer biodiversiteit, een verbeterd dierenwelzijn en een gezonder milieu moeten boeren op een andere manier gaan werken. Met minder afval, minder uitstoot van stoffen zoals stikstof en betere benutting van grondstoffen en reststromen. Hoe kringlooplandbouw werkelijkheid wordt heeft het ministerie van LNV nog niet uitgewerkt. Momenteel concretiseert het samen met boeren, tuinders, vissers en maatschappelijke organisaties de kringloopvisie. Welke omvang hebben de kringlopen? Welke maatregelen moeten boeren nemen? En hoe kunnen boeren een boterham blijven verdienen?
Lees meer
Debat over het nut van economische voorspellingen maandag 16 september 2019
‘Wat is het nut van voorspellingen en projecties?’. Dit thema stond centraal op de 42e editie van het Horwath HTL Hotel Event op 10 september, waar de nieuwste cijfers over de hotelmarkt werden gepresenteerd. Een van de keynote speakers hierbij was ons hoofd Rekenwerk, Daniël van Vuuren.
Lees meer
Minder regels voor mantelzorgers donderdag 12 september 2019
Op donderdag 12 september nam Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het rapport (Ont)Regel de Mantelzorg in ontvangst van Liesbeth Hoogendijk, directeur van MantelzorgNL en Annette Stekelenburg, sprekende mantelzorger. Voor dit rapport dachten meer dan veertig mantelzorgers, experts en belanghebbenden na over het aanpakken van onnodige administratie en knellende procedures voor mantelzorgers. De Argumentenfabriek ontwierp het denkproject en begeleidde de denksessies, in opdracht van het programma Langer Thuis en van VWS.
Lees meer
Argumentenkaart: bronscheiden van kunststof verpakkingsafval of toch liever nascheiden? dinsdag 3 september 2019
In veel gemeenten is de wijze van scheiden van kunststof verpakkingsafval een belangrijk vraagstuk. De opties hierbij zijn ‘bronscheiden’ of ‘nascheiden’ en de vraag is natuurlijk: wat verdient de voorkeur? Om gemeenten te helpen een onderbouwde keuze te maken, werd in opdracht van het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval in 2016 al een Argumentenkaart ontwikkeld. Met experts uit het werkveld zijn alle voor- en tegenargumenten verzameld en in beeld gebracht vanuit het oogpunt van individuele gemeenten. Inmiddels heeft de kaart een update gekregen en hebben we de kaart doorklikbaar gemaakt.
Lees meer
Van wie is ons geld? maandag 26 augustus 2019
In 2008 schudde de financiële sector op haar grondvesten, gevolgd door de eurocrisis. Banken zijn gered, schulden van met name Griekenland aangepakt en dankzij de bijzonder lage rente is lenen van geld bijna gratis.
Lees meer
Map