Resultaat door helder denken

Wij zijn het denkbedrijf voor heldere argumentatie, strategie en rekenwerk. Onze klanten, uit diverse sectoren, nemen gefundeerde strategische beslissingen doordat wij hun denk- en rekenwerk in goede banen leiden. We brengen wijdlopige discussies terug tot de kern, en dragen met onze diensten bij aan een weloverwogen besluitvorming. We bieden inzicht en overzicht door fraaie visualisaties en andere (digitale) producten.

Scroll verder

Nieuws van De Argumentenfabriek

Meer
Naar een lerende infrastructuur van de arbeidsmarkt maandag 14 juni 2021
Door de technologische ontwikkelingen en digitalisering zullen de komende tijd veel banen veranderen of verdwijnen. Door de coronacrisis zijn veel banen (tijdelijk) verloren gegaan, terwijl er in andere sectoren - zoals de zorg, de techniek en de logistiek - nog altijd grote personeelstekorten zijn. Met als gevolg dat honderdduizenden mensen, met de nodige om- of bijscholing, geholpen moeten worden naar ander werk.
Lees meer
Een politieke ‘poweravond’ in Rivierenland woensdag 26 mei 2021
Hoe laat je volksvertegenwoordigers van acht gemeenten, één provincie en één waterschap samen een avond online debatteren over een ingewikkeld en gevoelig onderwerp als een Regionale Energiestrategie? Met die vraag klopte het RES-team FruitDelta Rivierenland bij De Argumentenfabriek aan. Het mondde uit in een voor Rivierenland unieke bijeenkomst met na afloop tevreden deelnemers.
Lees meer
Nieuwe Zó werkt de zorg-mini: Cliëntondersteuning dinsdag 25 mei 2021
Mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, kunnen hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner bij het regelen ervan. Gemeenten en zorgkantoren moeten mensen hierop wijzen. Dat is wettelijk geregeld. Wat cliëntondersteuning inhoudt en hoe het wordt geregeld, wordt nu uitgelegd in de nieuwe mini van de Zó werkt de zorg-app.
Lees meer
Concreter en minder: nieuwe doelen en indicatoren gemeentebegroting Hengelo maandag 10 mei 2021
Hoe helpen we onze gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders om meer op hoofdlijnen te sturen en te verantwoorden? Die vraag stelde de gemeente Hengelo zich. Het antwoord bleek voor een belangrijk deel in de kwaliteit en toegankelijkheid van de gemeentebegroting te zitten. Hengelo vroeg De Argumentenfabriek te helpen bij het denken over heldere kaders, concrete doelen en relevante indicatoren voor de gemeentebegroting.
Lees meer
Steeds meer mensen met psychische problemen krijgen zorg in huisartsenpraktijk vrijdag 30 april 2021
Steeds meer mensen met psychische problemen krijgen geestelijke gezondheidszorg (ggz) in de huisartsenpraktijk. De praktijkondersteuner ggz (POH-GGZ) die in de meeste huisartsenpraktijken werkt, heeft ruim 600 duizend mensen geholpen in 2019. Dit is een derde meer dan in 2015. De POH-GGZ geeft relatief lichte en goedkope geestelijke gezondheidszorg. Van de 7,1 miljard euro aan vergoede ggz-uitgaven was 186 miljoen voor de zorg van de praktijkondersteuner ggz.
Lees meer
Lancering Zó werkt de geestelijke gezondheidszorg donderdag 22 april 2021
"Dit boek gaat heel veel mensen veel helderheid brengen over de ggz. Het mooie boek zal ook goed tot zijn recht komen in de opleidingen.” Dit zegt Monique Rook, directeur van het Nederlands Instituut van Psychologen over het nieuwe boek Zó werkt de geestelijke gezondheidszorg, het achtste en nieuwste boek van Platform Zó werkt de zorg. Het boek is onthuld tijdens een feestelijke boekpresentatie.
Lees meer
Map