Resultaat door helder denken

Wij zijn het denkbedrijf voor heldere argumentatie en strategie. Onze klanten nemen stevige strategische beslissingen doordat wij hun denkwerk in goede banen leiden. We brengen wijdlopige discussies terug tot de kern, maken argumentatie helder en bieden overzicht met onze fraaie visualisaties.

 

Scroll verder

Nieuws van De Argumentenfabriek

Meer
Doelen concretiseren met de Doelenladder donderdag 18 april 2019
Hoe kom je van een abstract geformuleerde missie tot een concreet uitvoeringsplan? Hoe orden je doelen, doelstellingen, resultaten, activiteiten en hulpmiddelen? En hoe toets je hun onderlinge consistentie? Zeker bij veelomvattende en complexe opgaven is dit lastig. Om hier helderder over te denken hebben we nieuw denkgereedschap ontwikkeld: de Doelenladder.
Lees meer
De Participatiekaart: betere plannen met meer draagvlak en betrokkenheid donderdag 18 april 2019
Onze klanten zijn hier zo blij mee, dit moeten we vaker doen! Dat is wat we dachten na twee succesvolle participatietrajecten die we onlangs begeleidden. Belofte maakt schuld: nu ligt er een fraai vormgegeven en gestructureerde Participatiekaart. De kaart laat in één oogopslag zien wat participatie is en hoe De Argumentenfabriek organisaties helpt via succesvolle participatie te komen tot betere plannen en meer draagvlak en betrokkenheid van belanghebbenden.
Lees meer
Regels schrappen voor mantelzorgers en zorgverleners donderdag 18 april 2019
Zorgverleners en mantelzorgers worstelen met de hoeveelheid regels en administratie waar ze in hun dagelijks leven mee te maken hebben. Om ze te ontlasten helpt Stichting (Ont)Regel de Zorg, waarin De Argumentenfabriek en de VvAA samenwerken, met het terugdringen van administratieve lasten. Dit doen we voor allerlei groepen mensen, zoals mantelzorgers, tandartsen en voor mensen met een persoonsgebonden budget.
Lees meer
Update: Verkenning denktank Maatwerk in leren in het PO donderdag 18 april 2019
Is het zinvol te proberen een denktank rond maatwerk in leren in het primair onderwijs (PO) bij elkaar te krijgen? Die vraag stond centraal op de eerste verkennende bijeenkomst met mensen uit het PO die B&T en De Argumentenfabriek in maart organiseerden.
Lees meer
Nieuwsbrief april 2019: Nieuw denkgereedschap, nieuw ontregelnieuws en nieuwe collega’s donderdag 18 april 2019
Het afgelopen half jaar zijn er vooral veel nieuwe onderdelen aan onze Fabriek toegevoegd. Zo hebben we een nieuw denkgereedschap, de Doelenladder, een nieuwe serie over drogredeneringen en een aantal gloednieuwe collega’s.
Lees meer
Hoe Ziekenhuisbestuurders sturen op kwaliteit woensdag 17 april 2019
Hoe zorgen ziekenhuisbestuurders dat zij meer sturen op het verbeteren van patiëntenzorg, en minder op het verantwoorden van de kwaliteit hiervan? En welke belanghebbenden moeten hierbij worden betrokken? De antwoorden op deze vragen brachten wij in kaart, in opdracht van het programma Sturen op kwaliteit van de Nederlandse Federatie voor Universitair Medische Centra (NFU). Dit deden we samen met bestuurders en leiders van het programma.
Lees meer
Map