Resultaat door helder denken

Wij zijn het denkbedrijf voor heldere argumentatie en strategie. Onze klanten nemen stevige strategische beslissingen doordat wij hun denkwerk in goede banen leiden. We brengen wijdlopige discussies terug tot de kern, maken argumentatie helder en bieden overzicht met onze fraaie visualisaties.

Nieuws van De Argumentenfabriek

Waardenkaart van de Nederlandse gezondheidszorg

De zorg is een van de populairste onderwerpen van het maatschappelijk debat in Nederland. Hoe hoog mag het eigen risico zijn? Hoe krijgen we de zorg voor ouderen op orde? We vinden de zorg van groot belang. Maar wat zijn de onderliggende waarden op basis waarvan we debatteren over de vragen hierboven? Zorgverzekeraars Nederland en De Argumentenfabriek maakten met Platform Zó werkt de zorg de Waardenkaart van de Nederlandse Gezondheidszorg. Voor iedereen die op een fundamenteel niveau wil denken en discussiëren over de zorg.

donderdag 8 juni 2017
Map