Resultaat door helder denken

Wij zijn het denkbedrijf voor heldere argumentatie en strategie. Onze klanten nemen stevige strategische beslissingen doordat wij hun denkwerk in goede banen leiden. We brengen wijdlopige discussies terug tot de kern, maken argumentatie helder en bieden overzicht met onze fraaie visualisaties.

 

Scroll verder

Nieuws van De Argumentenfabriek

Meer
Gespreksleidraad toekomst huisartsenzorg dinsdag 17 juli 2018
Huisartsen (in wording) gaan komende maanden met elkaar in gesprek over de toekomstige afbakening van het huisartsenvak. Ze doen dit aan de hand van twaalf thema’s die zijn voorbereid door een inhoudelijke commissie van huisartsen onder voorzitterschap van Prof. Dr. Henriette van der Horst. Wij begeleiden het denkwerk van de commissie en trainen de gespreksleiders.
Lees meer
Nieuwe zorgboeken, overheidsfalen en de energietransitie: nieuwsbrief juli 2018 maandag 16 juli 2018
De afgelopen periode stond vaak in het teken van de zorg, maar daarnaast bleef onze aandacht onverminderd op de toekomst van andere sectoren gericht. Lees over alle ontwikkelingen van de afgelopen tijd in onze nieuwsbrief.
Lees meer
Deltares lanceert digitale onderzoeksagenda vrijdag 13 juli 2018
Wie zijn wij, aan welke projecten werken we en wat zijn onze ambities? Deze en veel meer vragen beantwoordt het kennisinstituut Deltares in zijn nieuwe Research Agenda.
Lees meer
Grote gemeenten willen samen denken over de energietransitie donderdag 12 juli 2018
De Argumentenfabriek onderzoekt de mogelijkheid een gezamenlijk denktraject van gemeenten te starten rond het thema Energietransitie. Eenentwintig grote gemeenten uit de G4- en G40-stedennetwerken hebben hier inmiddels interesse voor getoond.
Lees meer
Veiliger defensievastgoed voor een veiliger Nederland donderdag 12 juli 2018
De Nederlandse krijgsmacht strijdt wereldwijd voor onze belangen en waarden. Hiervoor is veilig vastgoed een vereiste – inzet van troepen en materieel staat of valt bij veilige legering, werkomgeving, etc. Maar zoals voor iedere grote organisatie is de naleving van wetten en regels voor veilig vastgoed geen sinecure - zeker niet na jarenlange bezuinigingen op het defensiebudget. Waar zitten de grootste nalevingsproblemen? En hoe kan Defensie die op korte termijn oplossen?
Lees meer
Terugblik seminar Aanpak armoede en schulden in Uithoorn woensdag 4 juli 2018
Wat weten we over armoede en schulden in Uithoorn? En hoe kunnen we dit terugdringen? Deze twee vragen stonden centraal tijdens het seminar Aanpak armoede en schulden in Uithoorn. Wij mochten de deelnemers begeleiden bij het nadenken over hoe ze vanuit hun eigen organisatie en rol kunnen bijdragen aan het terugdringen van armoede en schulden.
Lees meer
Map