Fabrieker

Petrina van Tongeren

Senior Denkbegeleider Openbaar Bestuur

Een eureka-moment, een zucht van verlichting, een blik van verstandhouding. Mensen laten merken dat ook hún perspectief gehoord, gezien en begrepen wordt. En dit vervolgens verbinden met perspectieven van anderen. Grote hoeveelheden informatie overzichtelijk bij elkaar brengen tot de essentie. Laten zien dat overzichtelijk niet hetzelfde is als kortzichtig. En dat iets dat eenvoudig oogt, ook op een gedegen fundament kan rusten.

Hierom werk ik bij De Argumentenfabriek. Mét en vóór klanten. Voor tastbaar resultaat dat leidt tot een betere toekomst. Met veel plezier en bevlogenheid.

De Nederlandse samenleving en het openbaar bestuur zijn erg ingewikkeld geworden. En de urgentie en druk om problemen nu eindelijk op te lossen, zijn groot. Juíst bij complexe, urgente problemen is het moeilijk overzicht te bewaren, een stap naar achter te doen, tot een creatieve oplossing te komen, of begrip voor andere perspectieven op te brengen. Zeker als middelen schaars zijn, de verschillende belangen op het eerste gezicht tegenstrijdig lijken of bij grote politieke druk.

De Argumentenfabriek is een betrouwbare, onafhankelijke, deskundige en ervaren partner bij het verhelderen en oplossen van complexe vraagstukken op allerlei (beleids)terreinen.

Ik ben er trots op deel uit te maken van het team.

Wat heb ik te brengen?

Het ontrafelen, verhelderen en helpen oplossen van complexe situaties loopt als een rode draad door mijn opleidingen en werk heen. In 2001 studeerde ik cum laude af in de sociale- en organisatiepsychologie en in 2007 voltooide ik met een prijswinnende scriptie de post-initiële masteropleiding internal/operational auditing.

Voordat ik bij de fabriek aan de slag ging, was ik twintig jaar werkzaam bij de rijksoverheid. Als toezichthouder, onderzoeker, adviseur en projectleider bij onder andere de Algemene Rekenkamer, het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ik ken hierdoor de complexiteit van bestuurlijke en politieke processen. Alsook de uitdagingen die het leggen van de verbinding tussen beleid en de uitvoeringspraktijk met zich meebrengen.

Ik heb ruime ervaring met het ontwerpen en begeleiden van processen die het stellen van prioriteiten en het omgaan met risico’s evenwichtiger, eenvoudiger en effectiever maken. En ik ben een betrokken gesprekspartner die snel de kern van een vraagstuk herkent. Maar ook alternatieve suggesties aandraagt en een verfrissend perspectief inbrengt.

Verder praten?

Wil je eens van gedachte wisselen over wat ik met mijn collega-fabriekers voor je kan betekenen? Neem dan gerust contact met me op. We helpen jou én de samenleving graag verder.