Fabrieker

Nina van Wezel

Kaartenmaker Zorg en Welzijn

Orde in de chaos scheppen, dat is wat ik altijd al graag heb gedaan. Uit een berg informatie de kern halen en er een helder, duidelijk en bruikbaar verhaal van maken, dat is mijn doel. De Argumentenfabriek is de perfecte plek waar ik dat kan doen.

Maatschappelijk betekenisvol werk is altijd al mijn streven geweest en de zorg is voor mij de sector om dit te bewerkstelligen. De complexe wereld van de zorg en welzijn ontrafelen is noodzakelijk met de grote maatschappelijk vraagstukken die er liggen. Want hoe gaan we om met stijgende zorgkosten, demografische ontwikkelingen, groeiende ongelijkheden en fragmentatie in de zorg?

Tijdens mijn masters gezondheidswetenschappen en medische ethiek heb ik de zorg vanuit verschillende perspectieven mogen bestuderen. De kennis die ik over de zorg heb opgedaan, in combinatie met logisch redeneren stellen mij in staat om voor creatieve, heldere oplossingen te zorgen. Naast deze kennis en theorie heb ik ook de zorg in de praktijk mogen ervaren, waar het uiteindelijk allemaal om draait.

Als kaartenmaker zorg en welzijn ben ik over de gehele breedte met de zorg bezig. Elke dag kom ik wel iets tegen wat me prikkelt en nieuwsgierig maakt naar in de wereld van zorg en welzijn nog meer schuil houdt. Mensen met expertise en passie voor de zorg begeleiden in hun denkproces en ze vervolgens met heldere visualisaties ondersteunen is het leukste wat er is.