Fabrieker

Jasper van Dijk

Trainer Denkacademie

Jasper van Dijk is econoom met als missie het aanpakken van maatschappelijke en sociale uitdagingen met beter onderbouwd beleid. Hierbij is het benutten van bestaande (wetenschappelijke) kennis en aandacht voor de lange termijn, de ‘buitenwereld’ en de samenhang met ander beleid cruciaal.

Als gestructureerd denker werkt hij langs drie dimensies aan zijn missie: (1) People, (2) Process en (3) Product. Vanuit de eerste geeft hij trainingen over strategie bij de Denkacademie. Voor de tweede dimensie richtte hij platform De Onderbouwing op en denkt en schrijf hij over de strategische rol van de overheid bij beleidsvorming. Ten slotte werkt hij inhoudelijk aan complexe beleidsvraagstukken vanuit de denktank Instituut voor Publieke Economie.

Jasper is gepromoveerd in de Economie aan de Universiteit van Oxford en heeft gewerkt bij de OESO, de Boston Consulting Group en het ministerie van Financiën. Als wetenschapper, consultant en ambtenaar heeft hij tien jaar ervaring met het onderzoeken van en adviseren over maatschappelijke vraagstukken.